Aansprakelijkheid

 

 

Protection & Idemnity (P&I)
Aansprakelijkheid voor bedrijven
Ladingaansprakelijkheid
Charterers Liability
Extra kosten
Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen (WEGAM)

 

 

Protection & Indemnity


Naast aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring, loopt de scheepvaartondernemer het risico aansprakelijk gesteld te worden voor letselschade aan boord, schade aan de lading (vervoerdersaansprakelijkheid), schade door milieuverontreiniging, wrakopruimingskosten en zelfs voor excedent schade aan derden, in het geval de cascoverzekering niet voldoende dekking biedt.

 

Een Protection & Indemnity (P&I) verzekering biedt de mogelijkheid (contractuele) aansprakelijkheid van de schipper/eigenaar terzake van bovenstaande risico’s te verzekeren.

 

 

Aansprakelijkheid voor bedrijven


Ondernemers lopen, net als iedereen, het risico aansprakelijk te worden gesteld voor materiële of letselschade, zowel door hen zelf toegebracht als door hun personeel.
Daarnaast loopt hij ook het zgn. werkgeversaansprakelijkheidsrisico voor schade die het personeel loopt tijdens de uitoefening van hun beroep. De werknemer bevindt zich hierbij in een bijzonder beschermde positie.

 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor deze risico’s en is één van de meest elementaire verzekeringen, die een ondernemer dient af te sluiten.

 

 

Ladingaansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid voor schade aan de lading (waterschade, contaminatie, etc.) is één van de meest voorkomende risico’s, die de scheepvaartondernemer loopt, de zgn. vervoerdersaansprakelijkheid.

 

Dikwijls wordt dit risico verzekerd op een P&I-verzekering, echter adviseren wij meestal om dit risico (voor een deel) te verzekeren op een aparte ladingaansprakelijkheidsverzekering.

 

 

Charterers Liability


Het komt regelmatig voor, dat een schip wordt gehuurd om het vervolgens wel zelf te exploiteren.
De huurder (charterer) loopt dezelfde en soms hogere aansprakelijkheidsrisico’s als de eigenaar van het schip, wanneer deze laatste zelf met het schip vaart. Daarnaast kan de huurder ook nog eens door de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan het schip zelf.

 

Deze aansprakelijkheidrisico’s kan een huurder verzekeren onder een zgn. Charterers Liability verzekering.

 

 

Extra kosten

 

Op grond van contractuele of wettelijke bepalingen, kan een vervoerder aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig leveren van lading, ook in het geval dat de vertraging het gevolg is van een schade, welke onder de dekking van de cascopolis valt.

 

De extra kosten, om de lading toch op tijd op de plaats van bestemming te krijgen, kunnen worden verzekerd onder een extra kostenverzekering. Alhoewel dit in feite geen aansprakelijkheidsverzekering is, noemen we dit risico en deze verzekeringsmogelijkheid onder de rubriek aansprakelijkheid, omdat het voorkomen van een aansprakelijkheidsclaim ten grondslag aan deze verzekeringvorm ligt.

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen (WEGAM)


De Hoge Raad heeft een aantal jaren geleden een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een ongeval waarbij een werknemer als bestuurder van een motorvoertuig zijn werkgever aansprakelijk heeft gesteld voor door de hem geleden schade.

 

De werkgever dient op grond van deze uitspraak in bepaalde gevallen op te komen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorvoertuig.

 

Voor dit specifieke risico is de WEGAM-polis ontwikkeld. De premie is afhankelijk van het percentage werknemers die regelmatig een motorrijtuig (auto, vorkheftruck, graafmachines etc.) besturen ten behoeve van de werkgever.

Donderdag
17 Oktober 2019