Overig nieuws

Uitbreiding website mijnpensioenoverzicht.nl


Mijnpensioenoverzicht.nl is uitgebreid met een bruto/netto-overzicht. Hierdoor kunnen Nederlanders ook zien wat zij straks netto aan pensioen en AOW overhouden. Tot op heden was de stand van pensioen en AOW alleen in bruto bedragen zichtbaar ...

‘Door de vermelding van het netto pensioen gaat het bedrag echt ‘leven’. Mensen kunnen het netto bedrag vergelijken met wat er nu onderaan hun loonstrookje staat. Natuurlijk uitgaande van de huidige belasting- en premiedruk. Handig om te weten hoe je er voor staat, of het nu mee- of tegenvalt,’ aldus Francine Giskes van mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl is sinds januari dit jaar in de lucht en biedt voor het eerst een totaalbeeld van de AOW en het via het werk opgebouwde pensioen. Inmiddels hebben ruim 2,7 miljoen Nederlanders de website bezocht. De site is een initiatief van de circa 500 Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Met de site komt de pensioensector tegemoet aan de wens van de overheid dat elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht krijgt in zijn pensioen en AOW. De functie van mijnpensioenoverzicht.nl is puur informatief, zodat mensen met één druk op de knop weten hoe ze ervoor staan. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is voor de partner na overlijden. Niet te zien is wat men zelf bijvoorbeeld via een koopsompolis nog geregeld heeft.

De site is een uitvraagsysteem en geen database. De informatie wordt tijdelijk opgehaald uit de systemen van de betreffende pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en –verzekeraars) en de Sociale Verzekeringsbank. Het inloggen gebeurt met DigiD. Na het raadplegen worden de gegevens op de website weer gewist.


Bron: Mijnpensioenoverzicht.nlTerug naar het overzicht
Zaterdag
24 Augustus 2019