AlgemeenBinnen Europa is Nederland toonaangevend voor wat betreft het vervoer van goederen over de binnenwateren. De afgelopen decennia heeft de binnenvaart zich in rap tempo ontwikkeld en het laat zich aanzien, dat de snelle groei van het aantal nieuwe, grotere en hoogwaardige schepen nog lang niet voorbij is.


De vloot is fors vernieuwd, het vaargebied uitgebreid en toenemende eisen bij verladers verplichten de bedrijfstak continu tot een verdere mate van professionalisering en herinvestering. Door deze ontwikkeling zijn ook de risico’s voor de binnenvaartondernemers steeds verder toegenomen, zowel op het gebied van casco als aansprakelijkheid.


Een weloverwogen pakket scheepsverzekeringen is noodzakelijk om de continuïteit van de binnenvaartonderneming te waarborgen. Te denken valt dan aan een cascoverzekering, de Protection & Indemnity (P&I) verzekering, de lading- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een tijdverlet verzekering en een bedrijfsrechtsbijstand.


De verzekering van zeeschepen is een specialisme gebaseerd op oude gebruiken en wetten, maar aangepast aan de moderne tijd. Plaatsing geschiedt internationaal met als bakermat Engeland alwaar het instituut "Lloyd's" is gevestigd, maar daarnaast wordt ook elders risico geplaatst. Ook de risico’s op een zeeschip wordt meestal verdeeld in casco & machinerieën, behouden varen (disbursements), de vracht (penningen) en molest. Hiernaast zijn er de P&I-, de tijdverlet-, en de Loss of Hire/Charter verzekering om het schip rondom te verzekeren.


Overvliet Assurantiemakelaars is met name gespecialiseerd in maritieme verzekeringen en is er als geen ander op ingesteld (24/7) om uw onderneming van dienst te zijn in "goede en kwade tijding".

 

Casco
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Bedrijfsschade

Donderdag
17 Oktober 2019