AansprakelijkheidAansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn de belangrijkste vermogens-beschermers die u naast uw leveringsvoorwaarden, kunt hebben.
De belangrijkste reden om u tegen aansprakelijkheid te verzekeren is dat u niet weet hoe groot de schade is die u toe kunt brengen aan derden. Vereiste is over het algemeen wel dat er zaak- en of letselschade is toegebracht aan derden, wil er dekking op de polis zijn.
Daarnaast kunt u in bijzondere gevallen eveneens zogenaamde immateriële schade verzekeren die wordt toegebracht aan derden. Hierbij kunt u denken aan beroepen in de vrije beroepensector zoals architecten, notarissen, ingenieurs etc.

Verder valt te denken aan speciale aansprakelijkheidsverzekeringen voor bepaalde sectoren, zoals : vervoerdersaansprakelijkheid in de vervoerssector, P & I verzekeringen in de scheepvaart, transport montagepolissen (en C.A.R.) in de bouw.
In alle gevallen spelen uw leverings- en/of inkoopvoorwaarden een belangrijke rol in de bepaling van het risico. Hierin staat immers wat u ten aanzien van de aansprakelijkheid heeft afgesproken met uw klant c.q. leverancier.


Wegam

Wegam staat voor Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen.
De verzekeraars hebben, na het Arena Arrest in 2001, een oplossing bedacht voor het risico dat u als werkgever loopt indien werknemers als bestuurder van een auto onder werktijd, letselschade ondervinden door een ongeval.
De aansprakelijkheidspolis en de motorrijtuigenpolis keren in beide situaties namelijk. niet uit, terwijl de rechter heeft bepaald dat u wèl aansprakelijk bent!

 

 

Donderdag
17 Oktober 2019