Bedrijfsschade

 

 

Tijdverlies ten gevolge van schade

Niet alleen de schade aan het schip kan voor een financiële strop zorgen, ook de derving van inkomsten gedurende de periode dat het schip voor reparatie uit de vaart moet, kan een gevoelige wissel trekken op de financiële positie van de scheepvaartondernemer.


Dit risico is te verzekeren door middel van een bedrijfsschade (of verlette tijd) verzekering. De bedrijfsschade moet een direct gevolg zijn van een schadegeval, welke verzekerd is onder de casco & machinerieën-verzekering.

Donderdag
17 Oktober 2019