Brand en bedrijfsschadeGebouwen
Inventaris/goederen
Geld/Fraude
Bedrijfselektronica
Glas
Bedrijfsschade
Reconstructiekosten
Extra kosten


Gebouwen

Brand en storm zijn de grootste risico’s waar een gebouw aan bloot staat. Maar ook andere schaden zijn funest voor het pand waarin u uw bedrijf uitoefent of waarin u en uw gezin wonen. Denk aan gesprongen waterleidingen die een pand onder water zetten, of door een relatief kleine brand een enorme rookschade die werken en wonen onmogelijk maakt.

Omdat de waardes van onroerend goed hoog zijn kunt u zich een verlies van het pand, door een gedekt evenement op de polis, niet veroorloven. Daarom is een gebouwenverzekering van essentieel belang. De polis keert u de herbouwwaarde uit, zodat u (vaak) op dezelfde plaats kunt herbouwen.
Daarnaast kunt u extra kosten meeverzekeren voor bijvoorbeeld opruiming en/of tuinaanleg. 


Inventaris/goederen

Brand zorgt niet alleen voor schade aan het pand, maar ook de inventaris en goederenvoorraad kunnen “in rook opgaan”.
Deze schaden zijn, evenals de panden, vaak niet zomaar op te vangen. Het is raadzaam de waarde daarom goed te verzekeren.
Niet alleen tegen de risico’s van schade door brand kan worden verzekerd, maar eveneens tegen de risico’s van schade als gevolg van storm, waterschade, rook- en roetschade, inbraak en diefstal.
Goederenvoorraden dienen eveneens goed verzekerd te zijn, vooral als er sterke schommelingen in optreden. Voor bedrijven met dergelijke voorraden bestaan maatwerkoplossingen, zodat u nooit teveel of te weinig premie betaald.

De mate van beveiliging op het pand speelt bij deze verzekering vaak een onlosmakelijke rol, vooral bij kostbare goederen. 


Geld/Fraude

Naast de bekende risico’s brand, storm etc, heeft u binnen uw bedrijfsvoering eveneens te maken met geld.
De realiteit van alle dag is dat u een kans loopt om beroofd te worden in de zaak, op weg van of naar de bank of zelfs thuis of om slachtoffer te worden van fraude.
Zelfs de kans dat iemand met vals geld betaald is reëel en voor u een schade, want de bank vergoedt dit verlies niet aan u.
Wij bieden u de mogelijkheid, om u tegen al deze risico’s te verzekeren. Bedrijfselektronica

Tegenwoordig gaan de meeste processen binnen ondernemingen via computers en systemen. U als ondernemer bent kwetsbaar als deze systemen uitvallen. Indien dit het gevolg is van brand, of een ander evenement wat gedekt is op de inventarisverzekering is er niets aan de hand. Toch zijn er nog legio andere risico’s te bedenken die kunnen voor komen en niet zijn gedekt op de inventarisverzekering. Bijvoorbeeld overspanning of het laten vallen van de apparatuur.
Een uitgebreide bedrijfselektronicaverzekering biedt dan uitkomst. Op deze verzekering zijn alle van buitenkomende onheilen op de apparaten gedekt.Glas

Helaas komt het voor dat vandalen de ruiten van een bedrijf vernielen. Het vervangen van alle ruiten, denk aan glasgevels, kan behoorlijk in de papieren lopen. Een glasverzekering biedt dan uitkomst. Indien uw pand veel glas heeft is het raadzaam een aparte glasverzekering af te sluiten. Het is belangrijk dat u uw pand snel weer in gebruik kunt nemen vanwege veiligheid en weersinvloeden.


Bedrijfsschade

Indien u wordt geconfronteerd met een brandschade op pand en/of goederen en/of inventaris is het niet alleen belangrijk dat voornoemde risico’s goed zijn verzekerd. Ook de stilstandschade is een relevant risico die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Hiervoor hebben de verzekeraars de bedrijfsschadeverzekering bedacht.
Deze verzekering keert uw stilstandschade uit, omdat u bijvoorbeeld 6 maanden niets heeft kunnen produceren en omzetten, maar u wel werd geconfronteerd met de doorgang van uw vaste lasten zoals personeelskosten of huurpenningen. Ook heeft uw nettowinst daardoor te lijden.
Uitgangspunt bij deze verzekering is de brutowinst van het bedrijf die als verzekerd belang wordt opgegeven en waar u premie over betaald. Jaarlijks dient dit bedrag te worden aangepast. 


Reconstructiekosten

Het reconstrueren van administratieve bestanden na een gedekte schade kan een tijdrovende en kostbare aangelegenheid zijn. Daarom bieden de verzekeraars u de mogelijkheid dit risico apart te verzekeren. Dit geschiedt onder de zogenaamde premier-risque dekking. U spreekt met de verzekeraar een bedrag af wat u kunt aanwenden om uw administratie te (laten) reconstrueren. 


Extra kosten

In dezelfde categorie valt de rubriek extra kosten, alleen dient deze niet voor de administratie, maar voor alle kosten die u moet maken om uw bedrijf (elders) doorgang te doen vinden.
Deze rubriek zit eveneens verdisconteert in de rubriek bedrijfsschade. De verzekeraar wil u graag een bedrag “schenken” als hij daarmee voorkomt lange tijd uitkeringen te moeten doen en deze schenking ten doel heeft uw bedrijf weer producerend te krijgen.

Donderdag
17 Oktober 2019