Nieuws van de week

Arbeidsmarkt in industrie steeds krapper


Het tekort aan personeel in de Nederlandse industrie wordt steeds groter. Bijna 16 procent van de bedrijven in de industrie meldt dat niet ingevulde vacatures de productie remt.

CPB vindt vroegpensioen zware beroepen slecht idee


Het is volgens het Centraal Planbureau (CPB) geen goed idee om een regeling in te stellen die ervoor zorgt dat mensen met zware beroepen vroeger kunnen stoppen met werken.

Mkb positief over 2018


Ruim de helft van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 zal verbeteren (53 procent). iets meer dan een derde (35 procent) verwacht dat een vergelijkbare economie als in 2017.

Personeelstekort dreigt in techniek, zorg en onderwijs


Werkgevers in het onderwijs, de zorg, techniek en ICT zullen ook de komende jaren moeite hebben met het vervullen van vacatures. Dat blijkt uit rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Detailhandel ziet omzet verder stijgen


De detailhandel heeft in het derde kwartaal van dit jaar bijna 5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Vooral de non-foodwinkels zetten meer om. Met 5,1 procent hadden die de grootste omzetstijging in ruim tien jaar.

Winkeliers optimistisch over komend jaar


Bijna 46 procent van de ondernemers in de detailhandel denkt in 2018 meer om te zetten dan in 2017. Een kleine 5 procent verwacht een afname van de omzet.

Langer doorwerken noodzaak bij vergrijzing


Mensen zullen tot op latere leeftijd moeten doorwerken om pensioenen op een gewenst niveau te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Oproep Nibud om schuld niet te laten oplopen


Minimaal 15 procent van de huishoudens, ongeveer 1,5 miljoen, heeft momenteel te maken met ernstige betalingsachterstanden. Slechts een klein gedeelte daarvan komt bij de schuldhulpverlening terecht.

Aantal aanrijdingen flink hoger


Het aantal ongevallen in het verkeer is fors gestegen. In 2015 waren er zo'n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat naar circa 625.000 claims.

CPB vindt vroegpensioen zware beroepen slecht idee


Het is volgens het Centraal Planbureau (CPB) geen goed idee om een regeling in te stellen die ervoor zorgt dat mensen met zware beroepen vroeger kunnen stoppen met werken.

Schenkingsvrijstelling drukt hypotheekschuld


De ruimere fiscale schenkingsvrijstelling wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor het aflossen van de hypotheekschuld. Mede door de vrijstelling is de gemiddelde hypotheekschuld lager en staan er minder hypotheken onder water.

Onduidelijkheid over postcodebeleid autoverzekeraars


De Consumentenbond vindt dat autoverzekeraars onduidelijk zijn over de gegevens waarop ze hun premies baseren. Die premies verschillen bij sommige verzekeraars per huisnummer en zelfs per huisnummertoevoeging.

Woningcorporaties willen investeren in zorgcomplexen


Ruim de helft van de woningcorporaties wil investeren in zorgvastgoed. De meeste corporaties (95 procent) met zorgvastgoed vinden dat zij een belangrijke rol hebben in het huisvesten van senioren.

Hypotheekrente blijft laag


De kapitaalmarktrente in de wereld is in december flink gedaald en dat is in verzwakte mate terug te zien in de stand van de hypotheekrente in Nederland.

DNB ziet aanvullende zorgverzekering verdwijnen


Aanvullende zorgverzekeringen dreigen uiteindelijk te verdwijnen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) lopen we, als dat gebeurt, het gevaar dat bepaalde zorg straks niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is.

Woensdag
13 December 2017