Nieuws van de week

06-07-2018 - 200 miljoen euro voor mkb


Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het MKB-Actieplan gelanceerd. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen.

Dat zijn personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar. Het geld van het Actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb).


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019