Nieuws van de week

30-03-2018 - Aantal thuiswerkers met 300.000 toegenomen


Sinds 2013 zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. In vijf jaar tijd is het aantal toegenomen met meer dan 300.000 thuiswerkers. De stijging was het grootst bij vrouwen, aldus het CBS.

In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders meestal of af en toe thuis. Dat is bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 was het aandeel nog 34 procent. Relatief meer mannen dan vrouwen werken thuis, maar dit verschil is in de afgelopen jaren wel kleiner geworden. In 2017 werkte 38 procent van de mannen thuis en 35 procent van de vrouwen. In 2013 was dat respectievelijk 37 procent en bijna 32 procent.
Vooral zzp-ers werken vaak vanuit huis. Met name vrouwelijke zelfstandigen die vanuit huis werken namen in aantal en percentage toe. Het aandeel steeg van 48 procent in 2013 naar 56 procent in 2017. Ook meer vrouwen met een vaste baan zijn gaan thuiswerken: 9 procent deed dit in 2017 gewoonlijk en 28 procent incidenteel. De groep thuiswerkers is naar verhouding het grootst bij vrouwen met een creatief of taalkundig beroep, namelijk 71 procent. Ook bij vrouwen in een managersfunctie (70 procent) of met een ICT-beroep (68 procent) was dit aandeel groot.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019