Nieuws van de week

16-03-2018 - Aantal werkenden stijgt opnieuw


Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, aldus het CBS.

Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 367.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dat is 4,1 procent van de beroepsbevolking. In januari bedroeg het werkloosheidspercentage 4,2.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019