Nieuws van de week

22-09-2017 - Aantal werkenden verder toegenomen


Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In deze leeftijdsgroep waren er in augustus 8,6 miljoen mensen met betaald werk.

Van de 4,3 miljoen mensen die geen betaald werk hadden, gaven 426 duizend aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand. De rest van de groep niet-werkenden is met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald.

Niet alleen onder mensen zonder werk is er onbenut arbeidspotentieel. Onder de 4,1 miljoen mensen die in deeltijd werken, waren er in het tweede kwartaal ook nog 460 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Gemiddeld willen zij 12,6 uur per week extra werken.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019