Nieuws van de week

19-07-2019 - Aantal werklozen stijgt opnieuw


Voor de tweede opeenvolgende maand is het aantal werklozen licht toegenomen. Het is volgens het CBS voor het eerst sinds oktober 2015 dat de werkloosheid over een periode van drie maanden toeneemt.

In juni waren er 313.000 werklozen, een maand eerder waren dat er nog 302.000 en in april waren er 300.000 werklozen in Nederland. Omgerekend was 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dit nog 3,3 procent. In de laatste drie maanden nam de werkloosheid toe met gemiddeld 2.000 toe. Dit is voor het eerst in bijna vier jaar. Die toename is vooral te wijten aan het aantal werkenden dat hun baan verliest.


Terug naar het overzicht
Zaterdag
24 Augustus 2019