Nieuws van de week

07-04-2017 - Aantrekkende arbeidsmarkt biedt niet iedereen werk


De Nederlandse economie groeit en dat betekent dat de werkgelegenheid toeneemt. Toch is de groei niet voldoende om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse 2017 van UWV.
Volgens UWV dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten.
Op macroniveau lijkt de Nederlandse economie stabiel en biedt de arbeidsmarkt goede perspectieven. De werkgelegenheid groeit de komende jaren echter te weinig om iedereen aan een betaalde baan te helpen, aldus UWV. Daarmee blijft de werkloosheid naar verwachting hoger dan na vorige crises. Zo bedroeg het werkloosheidspercentage in 2008 gemiddeld slechts 3,7 procent, terwijl dit in 2016 gemiddeld 6,0 procent was.
Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018