Nieuws van de week

15-09-2017 - Arbeidsdeelname afgelopen 50 jaar gegroeid


De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren. De bruto arbeidsdeelname is sinds 1969 gestegen van 60,0 naar 70,0 procent. Dit meldt het CBS op basis van cijfers over de arbeidsparticipatie sinds 1969.

De oorzaak van de stijging is een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1 procent. In 2016 was van alle vrouwen van 15 tot 75 jaar bijna twee derde actief op de arbeidsmarkt, als werkende of op zoek naar werk en daarvoor op korte termijn beschikbaar. Dit zijn bijna 4,2 miljoen vrouwen. In 1969 betrof het nog 1,5 miljoen vrouwen, 35,1 procent van alle vrouwen. Vrouwen werken wel relatief vaak in deeltijd: in 2016 werkte driekwart van de werkende vrouwen in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen.

Onder mannen daalde de bruto-arbeidsparticipatie sinds 1969 van 85,2 naar 74,9 procent. Hierdoor is het verschil in participatie tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Sinds 2008 is de toename van de totale arbeidsparticipatie afgevlakt. Ook bij de eerdere conjuncturele neergangen was dat het geval, maar deze keer houdt de afvlakking langer aan.

Nederland staat in de top vijf van de EU-landen met de hoogste arbeidsdeelname. Alleen inwoners van Denemarken, Estland en Zweden participeren meer. Zowel mannen als vrouwen behoren met hun deelname tot de top vijf in de EU. Wel werken Nederlanders relatief vaak in deeltijd.Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019