Nieuws van de week

12-05-2017 - Arbeidsmarkt herstelt zich


De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis. Dat meldt het CBS.

Op een aantal fronten werden de cijfers van net voor de crisis vorig jaar overtroffen. Zo bereikte het aantal banen een nieuw record en waren er in het laatste kwartaal meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Het aantal openstaande vacatures steeg tot boven het langjarig gemiddelde. Sinds de tweede helft van 2013 kwamen er elk kwartaal gemiddeld 5 6 duizend vacatures bij.

Het aantal werkenden was in 2016 weliswaar hoger dan in 2008, maar de netto-arbeidsparticipatie lag lager dan toen. Dit is het percentage van de bevolking tussen 15 en 75 jaar dat werk heeft. Alleen bij de oudere leeftijdsgroep was er een toename van de arbeidsdeelname. Sinds de regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft of versoberd, werken mensen namelijk langer door.

Ondanks een verdere daling van de werkloosheid waren er gemiddeld over 2016 nog 220 duizend werklozen meer dan in 2008. Vooral de langdurige werkloosheid (een jaar of langer) nam sterk toe. Hoewel deze groep het laatste jaar afnam met 43 duizend personen, was het aantal langdurig werklozen in 2016 nog ruim twee keer zo groot als in 2008 (216 duizend tegen 95 duizend).


Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018