Nieuws van de week

12-05-2017 - Bedrijfsfraude vaak door eigen werknemer


Bij een kwart van de gevallen van bedrijfsfraude blijkt de dader bij het bedrijf in dienst te zijn. En in 20 procent van de gevallen is de directie of het management de dader. Dat blijkt uit het trendrapport van Fraude.nl.

Uit het trendrapport blijkt dat het veelal werknemers zijn die fraude plegen, in plaats van externe partijen. Het aandeel jongvolwassenen dat betrokken is bij bedrijfsfraude de laatste jaren verdubbeld. Een andere trend is de zogeheten CEO-fraude. Hierbij benaderen criminelen de medewerkers van een bedrijf uit de naam van een directielid of CEO en vragen hem om met spoed geld over te maken.

Nederlandse organisaties blijven bovendien kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Onderzoek van Fraude.nl toont aan dat bijna 60 procent van de Nederlandse organisaties e-mailsecurity niet of niet juist toepast. Daarnaast heeft ruim 98 procent van de organisaties de afhandeling van onveilige e-mailberichten niet goed ingesteld, zo stelt het rapport.

Fraudeurs zijn in 97 procent van de fraudegevallen niet gescreend bij indiensttreding. Ook rust er een taboe op informatie-uitwisseling tussen instellingen. Opvallend is verder dat fraude lang niet altijd tot ontslag van de werknemer leidt. Voor gedupeerde is het namelijk een te specialistische en niet alledaagse bezigheid is om verduisterde goederen en/of gelden terug te krijgen. Dit komt mede door het grote aantal betrokken partijen: advocaten, deurwaarders, bedrijfsrechercheurs en eventueel het Openbaar Ministerie.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018