Nieuws van de week

14-07-2017 - Bedrijven bieden werknemers vaker bedrijfsopleiding aan


Het aantal Nederlandse ondernemingen dat werknemers bedrijfsopleidingen aanbiedt, is toegenomen. Met name in het mkb is die toename zichtbaar.
In 2015 bood 85 procent van de ondernemingen een cursus, training of opleiding aan. Vijf jaar eerder gold dit nog voor 79 procent van het bedrijfsleven, aldus het CBS. Het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood, bleef nog wel achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven. Het gold in dat jaar om 82 procent van de kleine bedrijven, terwijl het bij middelgrote en grote ondernemingen om respectievelijk 95 en 98 procent ging.
Per bedrijf volgde iets minder dan de helft (47 procent) van de werknemers een cursus. Opvallend is dat minder vrouwen (39 procent) dan mannen (58 procent) er een hebben gevolgd. Hoe groter een bedrijf is, hoe meer vrouwen aan cursussen deelnemen.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019