Nieuws van de week

05-05-2017 - Bedrijven boeken minder inkomsten uit vermogen


Het spaaroverschot in Nederland is de laatste jaren afgenomen, niet alleen van huishoudens, maar ook van niet-financiŽle bedrijven. In 2016 bedroeg hun spaaroverschot 47,7 miljard euro, 2012 was dat nog 65,7 miljard euro.

De inkomsten (middelen) van niet-financiŽle bedrijven namen na 2012 iets toe door een geleidelijke toename van de toegevoegde waarde. Het inkomen uit vermogen, zoals rente, dividenden en herbelegde winsten in dochterondernemingen, nam daarentegen af van 60,3 miljard euro in 2012 naar 32,2 miljard in 2016. Dat komt voor een deel door lagere renteopbrengsten, die samenhangen met de daling van de kapitaalmarktrente. Niet-financiŽle bedrijven boekten in 2016 ook 16 miljard euro minder aan ontvangen dividenden dan in 2012. Aan de bestedingenkant van niet-financiŽle ondernemingen zijn de loonkosten en sociale premies toegenomen, net als de investeringen in vaste activa.

Ondanks de daling van het spaaroverschot is de groei van de financiŽle bezittingen van niet-financiŽle vennootschappen doorgegaan. Met name niet-beursgenoteerde aandelen werden aangeschaft. Niet-financiŽle vennootschappen haalden hun financiering voor een belangrijk deel uit de uitgifte van aandelen en schuldbewijzen. Vooral het buitenland blijkt de financiering te verschaffen: leningen door Nederlandse financiŽle instellingen werden in de afgelopen jaren per saldo zelfs afgelost: er werd dus meer afgelost dan geleend.


Terug naar het overzicht
Donderdag
13 December 2018