Nieuws van de week

08-03-2019 - Belastingdienst onderzoekt naleving DBA


De Belastingdienst heeft 104 opdrachtgevers bezocht om te kijken of de wet DBA, die nog niet gehandhaafd wordt, nageleefd wordt. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld vanwege het vermoeden van kwaadwillendheid.

De wet DBA is in de plaats gekomen van de VAR en is bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Er is veel kritiek op de wet en er wordt alweer gewerkt aan een opvolger. In de tussentijd is de wet DBA wel van kracht, maar is bepaald dat tot 2020 niet gehandhaafd wordt, behalve als er kwade opzet wordt vermoed en er dus wel op grote schaal sprake is van schijnzelfstandigheid.

Intussen houdt de Belastingdienst wel toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen en voert ongeveer 5600 reguliere onderzoeken per jaar uit waarbij de loonheffingen onderwerp van controle zijn. Daarnaast heeft de dienst in 2018 104 opdrachtgevers bezocht uit zoveel mogelijk verschillende branches en sectoren. Hiervan wordt bij 12 bedrijven vervolgonderzoek ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid onderzocht. Dit komt bovenop het onderzoek dat bij 8 opdrachtgevers al plaatsvindt naar kwaadwillendheid. Bij 47 bedrijven is er sprake van meer of mindere mate onjuist handelen. Hier zijn dan bijvoorbeeld aanwijzingen dat zzp-ers hetzelfde werk op dezelfde manier doen als werknemers. Of er is sprake van een gezagsverhouding, dat grotendeels bepaalt of iemand in dienstbetrekking werkt of niet. De resultaten van de bedrijfsbezoeken worden voor de zomer verwerkt in een nieuw toezicht- en handhavingsstrategie. Op deze wijze bereidt de Belastingdienst zich voor op de start van de handhaving in 2020. In afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid kunnen zzp’ers en opdrachtgevers altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
21 Mei 2019