Nieuws van de week

02-02-2018 - Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen naar 106,5%


De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van 2017 uitgekomen op 106,5%. Over geheel 2017 is de financiŽle positie van pensioenfondsen verbeterd.

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Over het vierde kwartaal van 2017 steeg deze beleidsdekkingsgraad met 2,0 procentpunt. Over het geheel van 2017 is daarmee de beleidsdekkingsgraad gestegen met 9,0 procentpunt.

Als gevolg van de gestegen beleidsdekkingsgraad is het aantal pensioenfondsen dat hun aanspraken gedeeltelijk mag indexeren in 2017 gestegen. Zij mogen dat doen als de beleidsdekkingsgraad boven de wettelijk vastgestelde grens van 110% ligt. Eind 2017 waren bij de pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die daarboven lag 927 duizend actieve en 837 duizend pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Een kwart van de pensioenfondsen zit nog altijd onder een beleidsdekkingsgraad van 104,2 of 104,3%.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019