Nieuws van de week

27-01-2017 - Beroep op rechtsbijstand neemt toe


Steeds vaker doen consumenten een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering. Alleen al bij Achmea Rechtsbijstand kwamen vorig jaar bijna 170.000 juridische hulpverzoeken binnen, een stijging van ruim 3.000 meldingen ten opzichte van het jaar ervoor.

Uit de juridische barometer van de verzekeraar, die inzicht geeft in de meest voorkomende verzoeken om juridische hulp, blijkt dat mensen steeds vaker een juridische oplossing voor een geschil zoeken. Of het nu gaat om een ruzie met de buren, ontevredenheid over een aankoop, of een probleem met de onderwijsinstelling van de kinderen. Strengere of onduidelijke regels vanuit organisaties naar consumenten en verharding van de samenleving kunnen hier oorzaken van zijn. Ook de aantrekkende woningmarkt leidt tot meer geschillen; het aantal meldingen over koop en verkoop van onroerende zaken steeg met 23%.

Opvallend is verder de toename in het aantal meldingen over ziekte- en re-integratiezaken. Werkgevers sturen steeds strakker op ziekteverzuim van werknemers, met allerlei conflicten tot gevolg. En de invoering van de Wet Werk en zekerheid leidt ertoe dat werkgevers het arbeidscontract van werknemers na 2 jaar ziekte ‘slapend’ houden. Op deze manier proberen zij het uitkeren van de verplichte transitievergoeding te ontlopen.

De afgelopen jaren nemen massazaken fors toe; van 6 per jaar in 2006 naar ruim 50 in 2016. Verwacht wordt een lichte toename op de lange termijn omdat mensen steeds sneller naar een jurist stappen en elkaar steeds makkelijker vinden via onder andere sociale media.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018