Nieuws van de week

12-05-2017 - Bezorgdheid om baanbehoud neemt af


Steeds minder werknemers maken zich zorgen over baanbehoud. In alle bedrijfstakken nam de bezorgdheid tussen 2013 en 2016 af. Wel is de baanonzekerheid is nog steeds hoger dan vr de crisis.

Vr de economische crisis, in 2007, maakte nog 16 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2013 was dat opgelopen tot 34 procent. Sindsdien is dit jaarlijks gedaald. In 2016 was nog 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst bezorgd over hun baanbehoud. Dit blijkt uit nieuwe cijfers afkomstig uit de Nationale Enqute Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Zorgen om baanbehoud hangen onder meer samen met grote veranderingen in bedrijven, zoals inkrimpingen en reorganisaties. De laatste jaren hebben minder werknemers hiermee te maken gekregen. Echter, ook onder werknemers die nog wl ingrijpende veranderingen meemaakten, daalden de zorgen over hun baan. Jongeren maken zich het minst zorgen over het behoud van hun baan. Ook werknemers die zich gezond voelen, maken zich relatief weinig zorgen.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018