Nieuws van de week

31-03-2017 - Brexit in gang gezet


De Britse premier Theresa May heeft de Britse uittreding uit de Europese Unie (Brexit) officieel in gang gezet. Op 29 maart is Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingegaan.

May heeft aangegeven dat ze de Europese Interne Markt en de Douane Unie wil verlaten. Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke handelspartner is van Nederland, zal de impact op het Nederlandse bedrijfsleven groot zijn. Een toename in handelsbelemmeringen zoals invoertarieven, grenscontroles en douaneprocedures raken Nederlandse exporteurs en importeurs die direct handelen met het VK, met name als dat land een belangrijk onderdeel is van hun waardeketen.

Alle vrijhandelsverdragen die de EU met de rest van de wereld heeft, komen waarschijnlijk te vervallen voor het VK. Dit kan Nederlandse dochterondernemingen in Engeland raken. Ook is het niet duidelijk of EU-werknemers in Engeland en Britse werknemers in Nederland na Brexit kunnen blijven of moeten vertrekken.

Een voordeel van de Brexit voor Nederlandse bedrijven is dat Britse concurrenten die aan de EU27 leveren minder competitief worden door handelsbelemmeringen. Dit kan kansen bieden voor Nederlandse en andere Europese ondernemers.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018