Nieuws van de week

05-01-2018 - Cao-lonen in 2017 minder gestegen


De cao-lonen zijn over heel 2017 met 1,5 procent toegenomen. De lonen gingen daarmee minder hard omhoog dan in 2016, toen de lonen met 1,8 procent stegen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Alleen in het vierde kwartaal van 2017 is de stijging van de cao-lonen iets boven de 1,5 procent uitgekomen. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 1,8 procent in 2017. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen. In 2017 was dit toe te schrijven aan hogere werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. Met name bij de overheid steeg de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremies bij het ABP.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019