Nieuws van de week

05-01-2018 - Dekkingsgraad pensioenfondsen flink hoger in 2017


De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2017 gestegen van 102 naar 108 procent. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Aon.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. De wettelijke vereiste is een minimum dekkingsgraad van 104,3 procent. Is de dekkingsgraad onvoldoende, dan moet het pensioenfonds maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van kortingen en indexatie. Daarbij is de beleidsdekkingsgraad leidend, het gemiddelde over twaalf maanden. Die beleidsdekkingsgraad ging omhoog, van 98 procent naar 106 procent.

De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt, aldus Aon.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019