Nieuws van de week

03-11-2017 - Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder


De beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van het derde kwartaal uitgekomen op 104,5 procent, een stijging van 2,6 procentpunt. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het beheerde vermogen en de pensioenverplichtingen van pensioenfondsen. Een dekkingsgraad van 100 betekent dat er bij de huidige rentestand en marktomstandigheden precies voldoende vermogen is om alle toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen doen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden en dat is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren.
De wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad ligt voor de meeste pensioenfondsen rond de 104,2 procent. Aan het eind van het derde kwartaal voldeden 63 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is iets minder dan een derde van alle pensioenfondsen.


Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019