Nieuws van de week

13-10-2017 - Duurzaamheid mkb vooral uit kostenoverwegingen


Drie op de vier mkb-bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Ongeveer de helft zet in op energiebesparing en een derde op afvalvermindering en recycling.

Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat de bedrijven dat vooral doen vanwege kostenbesparing en het tegengaan van verspilling. Een duurzaam imago en zich onderscheiden van concurrentie spelen nauwelijks een rol om te kiezen voor duurzame maatregelen. Voor andere duurzame activiteiten, zoals het direct terugbrengen van de CO2-uitstoot, natuurherstel en waterbesparing, hebben bedrijven over het algemeen veel minder aandacht. De bedrijven die zich niet bezighouden met duurzaamheid, geven als belangrijkste reden daarvoor dat het geen prioriteit heeft. Andere redenen zijn dat er nooit over is nagedacht of dat het niet rendabel is.


Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019