Nieuws van de week

27-01-2017 - Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen


De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van vier weken. Dat is 12 euro meer dan het jaar ervoor. Dat meldt CBS op basis van onderzoek voor het Ministerie van VWS.

De eigen bijdrage voor zorg aan huis groeide in 2015 onder andere door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door het afschaffen van deze korting zou bij gelijkblijvend zorggebruik de eigen bijdrage in 2015 met 50 procent stijgen. Onder andere doordat een deel van de gemeenten zelf een korting toepaste, is de gemiddelde stijging uitgekomen op bijna 34 procent. Gemeenten kunnen zelf bepalen of en voor welke inkomensgroepen ze de korting toepassen. Daarnaast kunnen ze andere compenserende maatregelen treffen, zoals een financiŽle tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning of bijzondere bijstand. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in de berekende eigen bijdragen.

Voor alleenstaanden met een inkomen onder 20 duizend euro zonder vermogen is de eigen bijdrage in 2015 procentueel gezien het meest gestegen, met 40 procent. Ze betaalden gemiddeld 5 euro meer per zorgperiode van vier weken dan in 2014.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018