Nieuws van de week

10-11-2017 - Eigen bijdrage langdurige zorg gaat omlaag


De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 januari 2018 de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen.

De maatregel is bedoeld om de stapeling van zorgkosten aan te pakken en is van belang voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen.

Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%. Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.


Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019