Nieuws van de week

27-01-2017 - Familie volgens thuiswerker soms de dupe


Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

In 2015 werkten bijna 3 miljoen van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen (36 procent) wel eens thuis of vanuit huis. Van deze thuiswerkers doet 62 procent dat incidenteel. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen.

Incidenteel thuiswerkende werknemers werken beduidend vaker over (83 procent) dan niet-thuiswerkers (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.

Vooral managers, ICT’ers en docenten werken frequent incidenteel thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren relatief vaak een hoge werkdruk. Ook zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken ervaren relatief vaak een hoge werkdruk, vaker dan werknemers. Werknemers en zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken geven het vaakst aan dat zij familieactiviteiten verwaarlozen vanwege het werk.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019