Nieuws van de week

23-03-2018 - Flitskrediet maximaal 14 procent rente


Voor een minilening of flitskrediet mag maximaal 14 procent rentevergoeding gevraagd worden. Ook buitenlandse flitskredietaanbieders moeten zich houden aan de maximale kredietvergoeding als ze geld lenen aan Nederlandse consumenten.

Een flitskrediet of minilening is een lening met een korte looptijd en relatief lage leensom (vaak enkele tientallen tot honderden euro’s). Aanbieders van minileningen vallen ook onder toezicht van de AFM en hebben een AFM-vergunning nodig. Deze aanbieders moeten, net zoals alle kredietaanbieders, toetsen of de lening verantwoord kan worden verstrekt en een BKR-toets doen. De maximale kredietvergoeding voor een flitskrediet is 14 procent op jaarbasis. Vrijwel alle kosten vallen onder de maximale kredietvergoeding: rente, kosten voor het niet op tijd terugbetalen van de lening maar ook bijvoorbeeld kosten voor een (verplichte) garantstelling. Ook als de kredietaanbieder hiervoor verwijst naar een derde partij, aldus de AFM.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019