Nieuws van de week

10-08-2018 - Grote bedrijven rekken betaaltermijn op


Ondanks de verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen, zijn grote bedrijven niet sneller gaan betalen. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van Graydon.

Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen in werking getreden. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het mkb binnen 60 dagen te voldoen. Sinds de invoering van de wet is de betaaltermijn echter met enkele dagen toegenomen, zegt Graydon. In plaats van het mkb sneller te betalen, beschouwen grote bedrijven de wet als een alibi om de betaaltermijn op te rekken richting de wettelijk gestelde 60 dagen.

In de eerste helft van 2018 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 39,9 dagen. Dat de betaaltermijn afneemt terwijl grote bedrijven hun rekening later betalen, is omdat het overige Nederlandse bedrijfsleven facturen wel steeds sneller voldoet. De horeca is de snelste betaler met 39,5 dagen, Transport en Logistiek betaalt facturen met 45 dagen momenteel het langzaamst.


Terug naar het overzicht
Donderdag
27 Juni 2019