Nieuws van de week

24-11-2017 - Grote verschillen in productiviteit in het mkb


In het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn grote verschillen in de arbeidsproductiviteit per bedrijf. Bij 20 procent van de bedrijven is de arbeidsproductiviteit minstens twee keer zo groot als het gemiddelde.

De rest van de bedrijven behaalt een lagere productiviteit dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de spreiding van de toegevoegde waarde per voltijdbaan. Onder arbeidsproductiviteit wordt verstaan de marktwaarde van de producten minus de productiekosten per voltijdbaan.

Onder de bedrijven is sprake van een grote spreiding van de productiviteit. In nagenoeg alle onderzochte sectoren hebben de 20 procent bedrijven met de hoogste productiviteit meer dan het dubbele van de gemiddelde productiviteit in hun sector. In de overige 80 procent van de bedrijven is de productiviteit lager dan het gemiddelde. Zonder de 20 procent bedrijven met de hoogste productiviteit zou de gemiddelde productiviteit in alle groepen minimaal 30 procent lager liggen. De verschillen zijn het grootst in de handel (groothandel en detailhandel) en het kleinst in de bouw.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019