Nieuws van de week

24-02-2017 - Helft uitvaartverzekeringen dekt kosten uitvaart niet


Bij iets meer dan de helft van de mensen met een uitvaartverzekering, dekt de verzekering een lager bedrag dan de gemiddelde kosten van een uitvaart. Dat blijkt uit een onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta.

Gemiddeld kost een uitvaart volgens Monuta nu ongeveer 8.500 euro. De mensen die deelnamen aan het onderzoek denken dat de kosten een stuk lager zijn. Veel mensen schatten de kosten op rond de 7.000 euro, iets meer dan een kwart schat deze tussen de 5.000 en 7.000 euro en iets minder dan een kwart denkt dat dit minder is dan 5.000 euro. Omdat ze de kosten (te) laag inschatten, denken de meeste mensen (60 procent) dat hun polis alle kosten wel dekt. Ruim een vijfde zegt geen idee te hebben of de gekozen dekking voldoende is.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 85 procent het belangrijk vindt dat nabestaanden niet met de kosten van een uitvaart geconfronteerd worden. Driekwart zegt ook daadwerkelijk maatregelen genomen te hebben die ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Vaak hebben die behalve een uitvaartverzekering ook nog spaargeld opzij gezet. Een kwart van de ondervraagden heeft niets geregeld voor zijn of haar uitvaart.
Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018