Nieuws van de week

13-10-2017 - Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet


Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft zijn regeerakkoord gepresenteerd. Er zijn ingrijpende maatregelen aangekondigd onder meer in het belastingstelsel en voor de woningmarkt. Een overzicht van een aantal van de maatregelen.

Belastingstelsel
 • Er komen twee belastingschijven, van bijna 37 procent en van 49,5 procent.
 • Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent.
 • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.
 • De vrijstelling van vermogensbelasting gaat van 25.225 naar 30.000 euro.
Woningmarkt
 • De hypotheekrenteaftrek wordt in vier jaar (2020-2023) met 3 procentpunt per jaar afgebouwd tot het tarief van de eerste schijf (maximaal 36,93 procent).
 • Daartegenover staat een verlaging van het eigenwoningforfait.
 • De verlaging van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun woning hebben afbetaald (Set Hillen) wordt in 20 jaar afgeschaft.
 • De huurtoeslag wordt afgebouwd en vereenvoudigd.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
 • Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.
 • Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.
 • Er mag in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar tijdelijke contracten worden gegeven. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd.
 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
 • De modelcontracten uit de wet DBA worden vervangen, er komt een opdrachtgeversverklaring die zekerheid vooraf moet bieden voor vrijstelling van loonbelasting en premies.
 • Wanneer zzp-ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie maanden), hebben zij recht op een vast contract.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers wordt niet verplicht.
 • Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen, per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken tegen een betaling van 70 procent van het loon.

Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019