Nieuws van de week

07-09-2018 - Huren in 2018 harder omhoog dan in 2017


De woninghuren lagen in juli 2018 gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. In juli 2017 was de huurstijging nog 1,6 procenthoger dan een jaar daarvoor.

De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,7 procent relatief laag. De huren van woningen in de vrije sector stegen met 3,0 procent. De belangrijkste oorzaak voor de hogere huurstijging is de snellere stijging van de consumentenprijzen. Sinds 2013 zijn huren verbonden aan de consumentenprijzen.

In de afgelopen zes jaren is de gemiddelde woninghuur in totaal met 18,5 procent gestegen, aldus het CBS. Dit is veel meer dan de stijging van de consumentenprijzen van 8,5 procent. Zeker in 2013 en 2014 was het verschil tussen de gemiddelde stijging van de huren en die van de consumentenprijzen fors. Het verschil is teruggelopen naar 0,9 procentpunt in 2018, deels door de maximering van de huursomstijging in de laatste twee jaar.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019