Nieuws van de week

28-04-2017 - Iets meer hypotheken met NHG afgesloten


In het eerste kwartaal van dit jaar sloten 28.300 huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af. Dat is een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat verantwoordelijk is voor de NHG, wil komende jaren ‘verder werken aan maatwerkoplossingen voor doelgroepen in de woningmarkt’.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: “Een aantal groepen op de woningmarkt dreigt echt tussen de wal en het schip te raken. We zien dit heel duidelijk bij starters en zelfstandigen zonder personeel, maar het speelt breder. Het WEW wil deze mensen op weg helpen door maatwerk in woonfinanciering te standaardiseren.” De verlaging van het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning beschermt huizenkopers tegen overkreditering. De aangescherpte regelgeving betekent echter ook dat mensen meer eigen geld moeten meenemen om een hypotheek te kunnen afsluiten. Vooral starters komen hierdoor in de knel, aldus Gielen, omdat zij vaak onvoldoende eigen middelen hebben om een huis te kunnen kopen, terwijl de huursector geen betaalbaar alternatief biedt. Gielen: “De balans vinden tussen veiligheid en betaalbaarheid is essentieel, en kan zonder allerlei nieuwe regels of regelingen in te voeren. Het verkennen van nieuwe wegen is noodzakelijk. Het WEW is daar vanuit haar maatschappelijke missie al mee gestart. Natuurlijk willen we dat samen met de overheid en de markt doen.”
Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018