Nieuws van de week

20-01-2017 - In 2016 sterkste daling werkloosheid in tien jaar


In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 2015 nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4 procent. In 2006, was er voor het laatst sprake van een daling van deze omvang.

Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het sterkst. Het aantal werkende 45-plussers nam met bijna 110 duizend toe in een jaar tijd. Dit meldt CBS. Het werkloosheidspercentage lag in 2016 nog wel hoger dan voor de crisis. Eind 2008 was dat met 3,6 het laagst en in februari 2014 bereikte het de hoogste stand (7,9 procent).

Het werkloosheidspercentage daalde in 2016 het sterkst onder 45-plussers: van 6,4 naar 4,9. De jeugdwerkloosheid bedroeg 10,2 procent in december, het laagste percentage in de afgelopen vijf jaar. In september 2013 bereikte de jeugdwerkloosheid met bijna 14 procent het hoogste punt.

Het aantal werkenden groeide flink tot bijna 8,5 miljoen. Van 25- tot 45-jarigen werkt veruit het grootste deel. Ruim acht op de tien (83,9 procent) hadden in december 2016 betaald werk. Onder jongeren en ouderen was dit een aanzienlijk kleiner deel: 61,0 en 56,6 procent. Van deze groepen noteerden ouderen wel de grootste toename.


Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018