Nieuws van de week

22-12-2017 - In 2031 heeft Nederland 18 miljoen inwoners


Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking rond 2031 de 18 miljoenste inwoner kunnen verwelkomen.

De bevolking blijft de komende decennia groeien, hoewel de snelheid wel afzwakt. Van 2031, als ons land 18 miljoen inwoners telt, groeit het aantal verder tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond. De bevolkingsprognose heeft tot doel de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven. Voor de prognose gebruikt het CBS een simulatiemodel waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar.


Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019