Nieuws van de week

04-11-2016 - Ingrijpen in winkelbranche is nodig


In de Nederlandse winkelbranche dreigen nog meer dan honderdduizend banen verloren te gaan als er niet snel grote veranderingen in gang worden gezet. Ingrijpen is nodig, ook door de overheid.

Volgens een rapport van Detailhandel Nederland hebben winkeliers de hulp van de overheid nodig om een omslag te maken. Die kan regelgeving aanpassen om een gunstig groeiklimaat te creëren. Denk aan versoepeling van het arbeidsrecht en het wegnemen van "structurele barrières", zoals onhandige bestemmingsplannen. Adviesbureau McKinsey, dat het rapport voor de branche heeft opgesteld, zegt ook dat vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken. Verder is het van belang dat winkels zelf meer innoveren en zich onderscheiden in winkelbeleving, zowel online als offline. Winkeliers moeten kunnen inspelen op veranderingen in consumentengedrag en concurrentie uit het buitenland.

Als er niet op tijd iets gebeurt, voorziet McKinsey een afname in de werkgelegenheid die kan oplopen tot 130.000 voltijdbanen en een vermindering in de bijdrage aan de Nederlandse economie van 0,3 tot 1 procentpunt tegen 2025. Ook zou bij ongewijzigd beleid 20 tot 35 procent van de huidige en geplande winkelruimte overbodig kunnen worden.


Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018