Nieuws van de week

12-01-2018 - Inkomensverklaring voor huurverhoging is toegestaan


Het afgeven van inkomensverklaringen voor het bepalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen is niet onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in een bodemprocedure van de Woonbond.

Om het zogenoemde scheefwonen tegen te gaan, voerde het kabinet in 2013 de inkomensafhankelijke huurverhoging in. Omdat de huur inkomensafhankelijk is, moeten verhuurders het inkomen van de huurder kennen. Zij maken daarbij gebruik van de inkomensverklaringen van de Belastingdienst.

Begin 2016 oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst deze gegevens niet mocht verstrekken omdat het in strijd was met de privacywetgeving. De wet werd veranderd waardoor de Belastingdienst verplicht werd de inkomensverklaring toch af te geven. In de bodemprocedure die de Woonbond had aangespannen tegen de Belastingdienst en een Amsterdamse woningstichting, heeft de rechtbank in Den Haag nu geoordeeld dat het afgeven van inkomensverklaringen voor het bepalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen niet onrechtmatig is.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019