Nieuws van de week

04-11-2016 - Kabinet onderzoekt mogelijkheid aparte status mkb


Veel wet- en regelgeving is niet werkbaar in de praktijk van kleinere bedrijven. Het kabinet gaat daarom op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken voor een aparte mkb-toets/mkb-statuut in wet- en regelgeving.

De Tweede Kamer vindt dat de belangen van het mkb in wet- en regelgeving onvoldoende zijn geborgd. Een meerderheid heeft dan ook een motie van PvdA-lid Monasch aangenomen die het kabinet verplicht voor 1 februari 2017 met de resultaten van het onderzoek te komen. Die kunnen dan na de verkiezingen worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet. Wet- en regelgeving moeten het mkb als grootste en belangrijkste banenmotor beschermen, bevorderen en stimuleren in plaats van tegenwerken, is de strekking van de motie.


Terug naar het overzicht
Woensdag
19 December 2018