Nieuws van de week

01-09-2017 - Kleine pensioenen kunnen bij elkaar opgeteld worden


Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen vanaf 2018 kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. Het kabinet heeft daartoe een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.

Verschillende banen betekenen vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren.
Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.
Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019