Nieuws van de week

14-09-2018 - Koopkracht stagneerde in 2017


De koopkracht van Nederlanders is in 2017 met 0,5 procent gegroeid. In 2016 nam de koopkracht nog met 3,0 procent toe. Werknemers gingen er vorig jaar het meest op vooruit, gepensioneerden zagen hun koopkracht afnemen.

De stijging van de koopkracht in 2017 bleef fors achter bij de groei van de Nederlandse economie, die bijna 3 procent bedroeg. Gemiddeld was de stijging 0,5 procent, maar bij 46 procent van de bevolking ging de koopkracht zelfs achteruit. De verschillen tussen diverse groepen zijn ook groot. Bij één vijfde van de bevolking daalde de koopkracht met ten minste 7 procent, bij een even grote andere groep nam de koopkracht juist met 10,9 procent of meer toe.

Werknemers gingen er met 1,4 procent stijging het meest op vooruit. Ook hier is dat voor een heel grote groep niet van toepassing. Bij 42 procent van de werknemers daalde de koopkracht. Gepensioneerden hadden ook in 2017 last van het niet of nauwelijks indexeren van aanvullende pensioenen. Zij zagen gemiddeld een koopkrachtdaling van in 0,3 procent. Dat betekende dat de koopkracht voor meer dan de helft van hen (56 procent) daalde.


Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019