Nieuws van de week

14-07-2017 - Kostendelersnorm AOW definitief uit wet


De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet heeft besloten dat de zogeheten kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd.

Alleenstaande AOW-ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70 procent van het wettelijk minimumloon (WML). Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50 procent van het WML per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die bijvoorbeeld samen met een zoon of dochter wonen. Dat werd de kostendelersnorm genoemd.
Omdat niet duidelijk is of de invoering van de maatregel ongewenste effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben, had staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de maatregel uitgesteld. Nu de maatregel definitief niet doorgaat heeft het kabinet besloten om het artikel uit de wet te halen.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019