Nieuws van de week

24-02-2017 - Leidingbelasting in 2022 afgeschaft


De belasting op ondergrondse leidingen wordt vanaf 1 januari 2022 afgeschaft. Het wetsvoorstel om die zogeheten precario te schrappen is deze week aangenomen.

Gemeenten kunnen in de toekomst geen precario meer heffen op ondergrondse gas-, elektra- en waterleidingen. Een overgangstermijn van tien jaar is na een amendement van de VVD en de PvdA teruggebracht tot vijf jaar. Vereniging Eigen Huis vindt deze ruime overgangsregeling onbegrijpelijk coulant en zal de komende jaren scherp in de gaten houden hoe deze gemeenten met hun precarioheffing omgaan. Precario op ondergrondse leidingen wordt verdeeld over alle gemeenten binnen het gehele verzorgingsgebied van de netbeheerder. Hierdoor betalen inwoners van gemeenten die zelf geen precario hebben ook mee aan de belasting.
Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018