Nieuws van de week

03-11-2017 - Levensverwachting stijgt minder snel


In 2023 zal de levensverwachting van 65-jarigen volgens het CBS toenemen tot 20,5 jaar. Dat is lager dan de prognose die het CBS eerder bekend maakte, die kwam toen uit op 20,7 jaar.

De levensverwachting van 65-jarigen wordt gebruikt om de AOW-leeftijd vast te stellen.
De daling van de levensverwachting in 2023 komt onder meer omdat in de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 meer mensen stierven dan in de oudere prognose was verwacht. Zulke schommelingen in de echte sterftecijfers zorgen ook voor kleine schommelingen in de levensverwachting.
De bevolkingsprognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd. In november 2016 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2023 die het CBS nu heeft bekend gemaakt, wordt de AOW-leeftijd in 2023 vastgesteld.


Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019