Nieuws van de week

11-08-2017 - Lichte stijging aantal verstrekte Startersleningen


Het aantal verstrekte Startersleningen laat in een (lichte) stijging zien ten opzichte van vorig kwartaal. Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Het aantal aanvragen van Startersleningen is na het vierde kwartaal van 2014 plotseling en fors afgenomen. Dit kwam doordat de stimuleringsbijdrage van het Rijk in het voorjaar van 2015 wegviel en een aantal gemeenten stopte met het verstrekken van Startersleningen. Door de aantrekkende woningmarkt nam het aantal aanvragen daarna weer toe. In het tweede kwartaal van 2017 heeft SVn 800 aanvragen ontvangen; een stijging 12% ten opzichte van het vorige kwartaal. Er werden 700 Startersleningen verstrekt.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 is er echter sprake van een daling van 34%. Deze daling wordt veroorzaakt doordat minder starters de koopwoningmarkt betreden. De ‘inhaalvraag’ verminderde, de NHG-grens is verlaagd en het woningaanbod voor starters is opgedroogd.


Terug naar het overzicht
Zondag
21 April 2019