Nieuws van de week

15-09-2017 - Lonen groeien minder hard dan economie


Economen van Rabobank zijn van mening dat het salaris van werknemers in Nederland achterblijft bij de economische groei van dit moment.

Nederland hoort met een verwachte economische groei van 3,3 procent dit jaar tot de koplopers in de eurozone. De vooruitgang is goeddeels toe te schrijven aan de aantrekkende huizenmarkt en de koopdrift bij consumenten. Ook volgend jaar zal de Nederlandse groei volgens Rabobank sterker zijn dan die van veel andere landen in Europa.

Dat desondanks de lonen achterblijven bij de groei komt volgens Rabobank doordat de werkloosheid in Nederland hoger ligt dan wat uit de officiŽle cijfers naar voren komt. Veel mensen vallen buiten die cijfers omdat ze niet actief op zoek zijn naar een baan. Uit deze "reservebank" kunnen werkgevers ook nieuwe mensen werven, wat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt minder groot is dan wat je gezien de groei van de economie zou verwachten. Pas als de reservebank leger raakt, zal dat voor opwaartse druk op de lonen zorgen. Door verlaging van de lasten op arbeid zouden meer mensen volgens de bank van de groei kunnen profiteren. ,,Zo wordt werken lonender en wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen", aldus de economen.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019