Nieuws van de week

10-11-2017 - Medewerkers met geldzorgen vormen risico


Risico- en verzekeringsadviseur Aon stelt dat werkgevers onderschatten wat de gevolgen zijn voor de onderneming als werknemers schulden hebben. Dat staat in het rapport ‘werknemers met financiële problemen’.

Aon schreef het rapport met adviezen aan werkgevers met medewerking van het Nibud, naar aanleiding van hun onlangs gepubliceerde rapport ‘personeel met schulden’. Uit dat rapport bleek dat één werknemer met schulden die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, een werkgever al snel 13.000 euro per jaar kost. Toch noemen ruim vier op de tien werkgevers (43%) personeel met schulden niet als groot risico voor de organisatie.

Geldproblemen bij personeel raken ook de werkgever. Zaken als het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies kosten geld. Ook zijn er risico’s op diefstal, fraude, omkoping en chantage. Aon raadt werkgevers daarom aan de ondersteuning van werknemers met financiële problemen op te nemen in het HR-beleid. Leidinggevenden en HR-managers zijn volgens de risicoadviseur en verzekeringsmakelaar gebaat bij training om personeel met financiële problemen te signaleren en adequaat te ondersteunen.


Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019